El Tamariu funciona com a Servei de Teràpia Ocupacional (STO) des de l’agost de 2017. Té capacitat per a 16 usuaris d’entre 16 i 65 anys amb discapacitat psíquica per retard mental i ofereix una atenció diürna.

Els dos eixos principals de treball són, per una banda, activitats d’ajustament personal i social, destinades a garantir un bon desenvolupament personal de les persones usuàries i, per altra banda, activitats d’ocupació terapèutica, destinades a adquirir i fomentar hàbits laborals i potenciar la capacitat manipuladora.